Waar praten we over?

Tarieven en kosten

Een eerste orienterend gesprek bij ons op kantoor is geheel vrijblijvend. Daarin zullen wij u uitvoerig toelichten wat de procedure inhoudt en aangeven wat de belangrijkste aandachtspunten zijn.

Een echtscheidingsprocedure is een persoonlijke zaak en wij vinden het dan ook erg belangrijk dat alle partijen zich een goed beeld kunnen vormen van de procedure en de persoon waarmee men deze procedure gaat volgen.

Op basis van dit gesprek heeft u een goede indruk van onze werkwijze, deskundigheid en onpartijdigheid, waarna u zelf besluit om al dan niet onze dienstverlening te gebruiken.

Hierna bedraagt ons uurtarief €125,- Vooraf kunnen wij een goede inschatting maken van de totale kosten.

Alle tarieven zijn excl. 21% BTW en onder voorbehoud.

Documenten en benodigdheden

Als wij u tijdens het gehele echtscheidingstraject begeleiden kan dit resulteren in verschillende documenten, zo helpen wij u met:

 • Echtscheidingsconvenant
 • Opstellen ouderschapsplan
 • Gemeenschappelijke vermogensopstelling & verdeling
 • Berekening van de draagkracht
 • Indienen verzoekschrift bij de rechtbank
 • Berekening van de partner- en kinderalimentatie
 • Berekening te verwachten netto besteedbaar inkomen
 • Verdeling, verrekening of conversie van uw pensioen
 • Bepaling of één van de partijen kan blijven wonen
 • Wijziging van uw hypotheek hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Wijzigen en/of omzetten van uw verzekeringen

Onze dienstverlening is pas geslaagd wanneer sprake is van evenwichtige afspraken waar u mee verder kunt.

Begeleiding en advies

Indien gewenst kunnen wij u tevens begeleiden / adviseren bij andere zaken rondom de echtscheiding.

Daarbij kunt u denken aan:

 • Financiële planning
 • Aanvragen toeslagen belastingdienst
 • Hulp bij omzetting van verzekeringen
 • Inventariseren van hypotheekmogelijkheden
 • Ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid hypotheek
 • Fiscale zaken: belastingaangifte, voorlopige teruggave
 • Begeleiding bij de regeling verevening pensioen rechten
 • Afdekken overlijdensrisico's na wegvallen nabestaanden pensioenregeling
 • Splitsing kapitaalverzekeringen en lijfrentepolissen

Het begeleiden van een scheidingsproces is maatwerk. Logisch want geen mens en situatie is hetzelfde.

Heeft u een vraag?
Uw contactaanvraag
Versturen »
Wat kost een echtscheiding?

Bel ons om te bespreken wat u kunt doen om de kosten te beperken.

0165-760032